PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

BEH BUČINY 2019

14. September 2019
Prehlasenie: Declaration:
Prehlasujem, že som dostatočne pripravený pre účasť na zvolenej disciplíne, som zdravý, absolvoval som potrebnú lekársku prehliadku a štartujem na vlastnú zodpovednosť. I hereby attest and certify that I am physically fit and sufficiently trained for the participation in chosen discipline, my physical condition has been verified by a licenced medical doctor and I compete under my own responsibility.
Odoslaním formulára prehlasujem, že mi boli poskytnuté relevantné „informácie o spracúvaní osobných údajov.“ By sending this document I declare that I am aware of terms of “Personal data processing.“


Odoslaním tohto formulára súhlasím s uvedenými podmienkami

By submitting this form you agree with stated terms and conditions